E250new(2015)بنز

  • سال ساخت : ۲۰۱۵
  • قیمت روزانه  :  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • قیمت ساعتی درون شهری  ۷۰٫۰۰۰ تومان
  • ترانسفر فرودگاه امام خمینی  ۳۲۰٫۰۰۰ تومان

در صورت ورود به طرح ترافیک روزانه ۴۰۰۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد .

جهت رزرو خودرو ۲۰% ان دریافت می شود که در صورت کنسل شدن ان وجح استرداد می شود .

رزرو خودرو

نام خودروقیمت به ازای هر روزخودروهای در دسترسحداکثر تعداد افراد
E250new(2015)بنز1100000 تومان55

اطلاعات رزرو

نامقیمتروزتعدادجمع کل

پرداخت 20 % بیعانه در مجموع قیمت.

خلاصه

رزرو ها تومان
ایتم های اضافی تومان
جمع کل تومان

اطلاعات مشتری

*
نام الزامی است.
*
نام خانوادگی الزامی است.
*
شماره تلفن مورد نیاز است.
*
لطفا آدرس را وارد کنید.
یادداشت الزامیست
متشکرم. رزرو شد. با شما تماس می گیریم و شماره رزرو شما:

مطالب زیر شاید مورد توجه شما قرار گیرد